Ouderbrief Start Schooljaar 2022-2023

- ma 29 aug 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

De zomervakantie is bijna voorbij. De afgelopen week hebben wij hard gewerkt om de school weer helemaal startklaar te maken. Iedereen heeft een plek in de klas, er zijn hoeken ingericht, dieren teruggekomen, maar er is ook gras gelegd op het schoolplein! Dat betekent dus dat we zonder al dat stof kunnen buitenspelen. Het gras is ontzettend groen en zal nog een weekje nodig hebben om goed te wortelen, maar vanaf die week erna kan er weer op gespeeld worden. Kortom, we zijn er klaar voor! Maandag hopen wij jullie dan ook weer uitgerust te verwelkomen. Een aantal belangrijke onderwerpen wil ik graag expliciet onder jullie aandacht brengen, zodat we soepel het jaar kunnen beginnen.

 

Informatieochtend donderdag 25 mei 2023

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u informatie over de school, een rondgang en kunt u vragen stellen. Aanmelden voor deze ochtenden is noodzakelijk en kan via het contactformulier op de website of door een mail te sturen naar info@maas-waal.nl. Het is niet de bedoeling dat kinderen meekomen naar de informatiebijeenkomst. We verwelkomen u dan graag zonder uw kind(eren). We verwachten alleen ouders en geen kinderen Ouders zijn welkom voor een Nederlandse rondleiding van 09:00 / 10:00 en voor een rondleiding in het Engels van 10:00 / 11:00.

 

Information tour Thursday the 25th of May 2023

 

To make sure everybody starts with the same information we invite you to our info-tour in the morning of May 25th. We'll have a Dutch one from 9am 'til 10am and we do an English one at 10am 'til 11am. To be able to participate we ask you to apply for this tour either through our contactform or by sending an email to info@maas-waal.nl.

 

Schooltijden

Start van de dag

Vanaf 08:15 uur gaat de deur van de school open en mogen de kinderen naar binnen. Om 08:30 uur start de les. Dat betekent dat alle kinderen dan al in de klas moeten zitten. Houden jullie daar rekening mee? Kinderen vinden het vaak zelf ook erg vervelend om te laat te komen. En dan kunnen de leerkrachten in de ochtend starten met een voltallige klas. De kinderen van de bovenbouw lopen vanaf het hek zelfstandig naar de klas. De midden- en onderbouwklassen worden naar de buitendeur van de klas of de deur van de school gebracht. Alleen in de eerste week van school mogen de derde groepers van MBB en MBC boven naar de deur van de klas worden gebracht. Na de eerste week gaan ze zelfstandig vanaf de schooldeur. 

 

Eind van de dag

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 15:00 uur uit en op woensdag op 12:30 uur. De kinderen van de bovenbouw lopen zelfstandig naar het schoolplein. De kinderen van MBB en MBC worden bij het schoolhek opgehaald. De rest van de midden- en onderbouwklassen worden opgehaald bij de buitendeur van de klas.

 

Inloop

Uiteraard hebben we ook weer een vast inloopmoment in de week. Zoals jullie op het jaarrooster hebben kunnen zien valt deze op dinsdagochtend van 08:15-08:45 uur. Jullie zijn meer dan welkom om op die ochtenden samen met je kind aan het werk te gaan in de klas.

 

Verjaardag op school

Uiteraard vieren we de verjaardag van de kinderen in de klas. Trakteren mag in de eigen klas. De kinderen gaan ook de klassen rond, maar we hebben afscheid genomen van de traktaties voor de medewerkers. De kinderen gaan langs de klassen met een kaart waar alle medewerkers iets op schrijven. Neem voor het trakteren even contact op met de leerkracht van uw kind om af te stemmen wanneer het schikt, anders zijn er te veel kinderen die tegelijkertijd hun verjaardag vieren en we hebben graag voldoende aandacht voor alle jarigen.

 

Overblijf

De overblijftijd is van 11:45 uur tot 12:45 uur. Lydia zal op dinsdag- en donderdagochtend kaarten verkopen voor de deur van de school op het schoolplein. Wanneer kinderen thuis eten, zijn ze weer welkom om 12:40 uur, tijdens de overblijf is het schoolplein alleen voor de kinderen die op school eten.

 

Gymnastiek onderbouw

De onderbouw heeft 45 minuten gym van een vakleerkracht op woensdag. Hiervoor hebben de kinderen gymschoenen nodig, gymkleding is optioneel. De gymschoenen dienen op school te blijven.

 

Gymnastiek midden- en bovenbouw

Hieronder volgen de afspraken en het gymrooster zodat u kan zien op welke dag uw kind gym heeft. 

Afspraken:

 

  • Tas met gymkleding is verplicht, schoenen en deodorant (voor de bovenbouw) zijn gewenst
  • Sieraden, horloges en telefoons mogen niet in de gymzaal en moeten thuis of in het klaslokaal worden gelaten
  • Lange haren in een staart


Gym rooster:

maandag - woensdag - donderdag

08:30-09:15 MBC MBD
08:45-10:15 BBB

09:15-10:00 MBB MBC
10:45-12:15 BBC

10:15-11:00 MBA MBA

11:00-11:45 MBD MBB

12:45-14:15 BBD BBA

 

Mobiele telefoons en appen

Op school moeten mobiele telefoons volledig uitgeschakeld zijn en niet zichtbaar. Wanneer wij een mobiele telefoon zien, nemen wij deze in. Deze kan dan na schooltijd opgehaald worden door het kind samen met een ouder. Daarnaast hebben wij eind vorig schooljaar moeten concluderen dat het erg belangrijk is dat ouders met hun kind meekijken. Kinderen moeten nog leren wat de normen en waarden zijn bij appen. Daar hebben ze begeleiding bij nodig. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders. Uiteraard zullen wij hier in onze lessen aandacht voor hebben en ons inzetten om dit te voorkomen.

 

Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we het wederom goed met elkaar zullen doen en hebben veel zin in de start van het jaar!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het hele team van de Maas en Waal

 

Liselore Knigge
Directeur 15e Montessorischool van Maas en Waal