Ouder- en kindadviseur

Aan onze school is een ouder- en kindadviseur van Ouder- en Kindteams Amsterdam aangesloten. Met haar kunt u allerlei zaken bespreken die gaan over het welzijn van uw kind, de gezinssituatie of over ouderproblematiek. Maak een afspraak met de ouder- en kindadviseur als u iets wilt bespreken, als u vragen heeft, of als u specifieke informatie zoekt.

 

Wat zijn onderwerpen die u kunt bespreken?

 

  • Zaken over uw kind: eten, slapen, pesten, stress, teruggetrokken zijn of juist erg druk.

  • Gezinssituatie, zoals over ruzies, scheiding, onveiligheid, verlies en rouw.

  • Specifieke ouderproblematiek zoals verslaving of ziekte.


Maak een afspraak met onze ouder- en kindadviseur Nancy Beck via: n.beck@oktamsterdam.nl 

 

Gesprekken met de ouder- en kindadviseur zijn vertrouwelijk, de school wordt niet automatisch op de hoogte gesteld.

 

Mogelijk kan ook de intern begeleider van onze school erbij betrokken worden, maar uiteraard alleen met uw toestemming.