Het team

Wij hebben op school 13 klassen:

 

Onderbouw (groep 1,2):

OBA: Jitske en Ivone

OBB: Mirjam en Greeth

OBC: David en Mirjam

OBD: Sonja en Ivone

 

Middenbouw (groep 3, 4, 5):

MBA: Lize en Anne

MBB: Maud en Saskia

MBC: Charlotte en Femke

MBD: Gemma en Annelies

MBE: Wanda en Louise

 

Bovenbouw (groep 6, 7, 8):

BBA: Ellen en Remco

BBB: Susan en Louise

BBC: Tim

BBD: Basje

  • 3 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs: Richard, Wietze en Laura 
  • 1 remedial teacher voor extra leesondersteuning: Louise
  • 2 interne begeleiders: bewaken kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning op school: Helma en Lize
  • 1 specialist begaafdheid: leerkracht van de Kleine Klas Plus, voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn: Maud
  • 1 specialist passend onderwijs: leerkracht van de Kleine Klas, de klas voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte: Helma
  • 4 ondersteunende medewerkers: concierge, administrateur en onderwijsassistent / overblijfcoordinator en directeur: Lydia, Raphaël, Marjolijn en Liselore
  • vrijwilligers: overblijfkrachten, leeshulpen, bibliotheekouders


We zijn als team bewust bezig om samen te leren en samen te groeien, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en elkaar inspireren tot nieuwe stappen.

Iedere leerkracht heeft behalve lesgevende taken ook andere taken binnen de school, bijvoorbeeld lid van een inhoudelijke taakgroep, bedrijfshulpverlening, organisatie van het sinterklaasfeest, lid van de MR of de OR, etc.