Het team

  • 24 groepsleerkrachten verdeeld over 13 groepen.
  • 3 vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs 
  • 1 remedial teacher voor extra leesondersteuning
  • 2 interne begeleiders: bewaken kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning op school
  • 1 specialist begaafdheid: leerkracht van de Kleine Klas Plus, voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn
  • 1 specialist passend onderwijs: leerkracht van de Kleine Klas, de klas voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte
  • 4 ondersteunende medewerkers: concierge, administrateur en onderwijsassistent / overblijfcoordinator en directeur
  • veel vrijwilligers: overblijfkrachten, leeshulpen, bibliotheekouders


We zijn als team bewust bezig om samen te leren en samen te groeien, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en elkaar inspireren tot nieuwe stappen.

Iedere leerkracht heeft behalve lesgevende taken ook andere taken binnen de school, bijvoorbeeld lid van een inhoudelijke taakgroep, bedrijfshulpverlening, organisatie van het sinterklaasfeest, lid van de MR of de OR, etc.