Sport en bewegen

Onderbouw
De onderbouw krijgt iedere woensdag bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Het kleuterspeellokaal wordt elke week opnieuw ingericht met verschillende sport- en spelmaterialen. De gymtoestellen blijven staan zodat de 'gewone' leerkrachten nog een keer met de kinderen kunnen gymmen.


Midden- en bovenbouw
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De midden- en bovenbouw sporten in de aparte grote gymzaal, links op het schoolplein.
Elk jaar organiseren de vakleerkrachten gymnastiek een sportdag. Alle kinderen doen mee!