voorkant school
 

Ondersteuning

Ouder Kind Adviseur

 

Aan onze school is een ouder- en kindadviseur van Ouder- en Kindteams Amsterdam aangesloten. Met haar kunt u allerlei zaken bespreken die gaan over het welzijn van uw kind, de gezinssituatie of over ouderproblematiek. Maak een afspraak met de ouder- en kindadviseur als u iets wilt bespreken, als u vragen heeft, of als u specifieke informatie zoekt.

 

Wat zijn onderwerpen die u kunt bespreken?

 

 • Zaken over uw kind: eten, slapen, pesten, stress, teruggetrokken zijn of juist erg druk.

 • Gezinssituatie, zoals over ruzies, scheiding, onveiligheid, verlies en rouw.

 • Specifieke ouderproblematiek zoals verslaving of ziekte.


Maak een afspraak met onze ouder- en kindadviseur Nancy Beck via: n.beck@oktamsterdam.nl 

 

Gesprekken met de ouder- en kindadviseur zijn vertrouwelijk, de school wordt niet automatisch op de hoogte gesteld.

 

Mogelijk kan ook de intern begeleider van onze school erbij betrokken worden, maar uiteraard alleen met uw toestemming.

 

Passend onderwijs

 

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen.

Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

 • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
 • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
 • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
 • lastige situaties op school

 

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

SWV jaarbeeld 2022.pdf

Website ondersteunpunt 020

Telefoon
020 3306320


WhatsApp
06 16004600


E-mail
info@oudersteunpunt020.nl

Handelingsplan

Als een kind heel snel leert, of juist langzamer, maakt de leerkracht een handelingsplan. Dit plan wordt met u besproken. Als de doelen uit het plan zijn behaald, stopt de extra hulp. Zo niet, dan schakelen we de intern begeleider in.

 

Breed ondersteuningsteam

Dit overleg vindt plaats tussen de directeur, de intern begeleider, de leerkracht, de ouders en waar nodig de schoolarts (GGD), de schoolverpleegkundige, de ouder-kindadviseur (voorheen schoolmaatschappelijk werkster) en de leerplichtambtenaar. Het gaat over kinderen waarover de school zorgen heeft, samen zoeken we naar de meest geschikte ondersteuning.

 

Specifieke onderwijsbehoefte

Voor een eventuele toelating gaan we zorgvuldig te werk. Met behulp van een stappenplan en overleg met de ouders bekijken we of de school op een goede manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. We kunnen niet aan elke onderwijsbehoefte voldoen en zullen het per individueel kind bekijken.

 
Plusklas


Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. In hun eigen klas krijgen deze kinderen extra stof:

 

 • Rekentijger
 • Somplex

 • Bolleboos

 • Breinbrekers

 • Vierkant voor Wiskunde

 • plustaken begrijpend lezen

 • en meer


Een keer per week werken ze onder begeleiding van speciaal opgeleide leerkrachten met:

 

 • strategiespellen
 • denkstrategieën
 • een stukje uit de krant
 • een raadsel
 • en meer