Voor de ouders

De belangrijkste gegevens voor u als ouder staan op de site, uitgebreide informatie vindt u in de schoolgids. Wij vinden communicatie heel belangrijk, daarom informeren we u op verschillende manieren ouders.

 

Voor ouders van kinderen die nieuw starten op de Maas en Waal hebben we de belangrijkste informatie samengevat.

 

 • Ouderavonden

  Deze avonden hebben een verschillend karakter. U maakt kennis met de leerkracht van uw kind, u neemt deel aan de algemene ledenvergadering van de OR en er zijn thema - en voorlichtingsavonden.

 • 10-minutengesprekken

  Deze zijn 2 of 3 keer per jaar. U praat individueel met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. De ouders van groep 7 krijgen in juni een gesprek over het voorlopig basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs. Voor ouders van groep 8 zijn in januari de definitieve adviesgesprekken.

 • Intakegesprekken

  Alle ouders van een nieuwe kleuter hebben met de leerkracht van hun kind een uitgebreid intakegesprek vanaf 4 weken voordat het kind zal beginnen.
   
 • Kennismakingsgesprekken

  De ouders van de leerlingen van groep 3 en groep 6 worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hun kinderen starten in een nieuwe bouw en leerkracht willen graag van de ouders wat meer weten over hun kind in het algemeen. Deze gesprekken zijn rond de herfstvakantie.

 • Individuele afspraken

  Ook buiten de formele momenten kunt u met de leerkracht van uw kind praten. Hiervoor kunt u met haar of hem een afspraak maken.

 • Jaarkalender

  Met alle belangrijke data ouderavonden, vakanties, lesvrije dagen, belangrijke activiteiten. De jaarkalender vindt u hier.