Ouderraad

Alle ouders/verzorgers zijn -tenzij niet gewenst- lid van de Oudervereniging Openbare Montessori Basisschool van Maas en Waal. Een aantal ouders vormt namens alle ouders het dagelijks bestuur: de Ouderraad.

 

 

 

Ouderraad 2019-2020

De Ouderraad bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende enthousiaste ouders:

Don de Bake (voorzitter en vader van Amélie MBA en Jip BBB)
Steffen Berkemeijer (secretaris en vader van Kaya OBC en Micah)
Daniel Blank (penningmeester en vader van Carlijn MBB en Charlie ODB)
Joost Kromhout (vader van Rosina BBD, Frederick MBB en Emilia OBC)
Jitske Sijsma (leerkracht OBA en moeder van Louis BBC en Ole MBC)
Titia Kiewiet de Jonge (moeder van Philou MBE)
Birgit Piening (moeder van Milo MBD en Evi OBD)
Els van Wely (moeder van Evi MBE en Sebas MBC)

Zie onze foto’s onderaan deze pagina en spreek ons vooral aan op school!

 

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad ondersteunt het schoolteam waar mogelijk, is een spreekbuis voor ouders met leuke ideeën, plannen of zorgen en mag gevraagd en ongevraagd de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van advies voorzien. De Ouderraad helpt diverse activiteiten evenementen te organiseren en verleent hand- en spandiensten bij uitjes. Het gaat om activiteiten die buiten het officiële lesprogramma om op school gebeuren en waarvoor geen overheidsgeld beschikbaar is. Om dit alles mogelijk te maken wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd.

De Ouderraad draagt bij aan het Sinterklaasfeest (een cadeautje voor alle kinderen), het paasontbijt, het kerstdiner, de versiering van de school en het jaarlijkse Slottuin Feest (eindfeest) voor alle ouders en kinderen. Ook wordt bijgedragen aan ad hoc plannen, zoals dit jaar een nieuw speelrek voor de kinderen & kleine kosten in de klas.

De Ouderraad presenteert tijdens de ouderavond, aan het begin van ieder schooljaar, de verantwoording van het bestede geld. Ook worden dan de plannen voor het komende jaar uiteen gezet.

 

Wat is er afgelopen schooljaar met uw bijdrage gedaan?

Afgelopen schooljaar (2018-2019) heeft de Ouderraad onder meer bijgedragen aan prachtige theater faciliteiten, een klimwand in de kleine gymzaal en het langverwachte nieuwe klimtoestel op het onderbouwplein. Elke klas heeft daarnaast een bedrag gekregen wat ‘naar keuze’ uitgegeven kon worden. Ook activiteiten als de Avond3Daagse (A3D) en de Zwem3Daagse (Z3D) zijn financieel ondersteund.

 

Wat zijn de plannen voor dit jaar?

Naast de reguliere onderwerpen zoals Sinterklaas, Kerst, het Paasfeest en het Slottuinfeest draagt de Ouderraad ook in 2019-2020 bij aan de A3D en de Z3D. Daarnaast is er dit schooljaar speciale aandacht aan sporten op school. Activiteiten organiseren we vanzelfsprekend in samenspraak met de gymleraren.

 

Ouderbijdrage

Om leuke dingen voor onze kinderen te organiseren zijn wij - net als alle Ouderraden in Nederland - afhankelijk van een vrijwillige doch onmisbare eigen bijdrage van de ouders. Met deze bijdrage realiseren wij alle extra’s die een schooljaar nog aantrekkelijker maken voor de kinderen. De ouderbijdrage op onze school is vastgesteld op €55,- per kind per jaar (2019-2020) en is gebaseerd op de verwachte uitgaven in dit schooljaar. Wilt u méér bijdragen? dat kan natuurlijk ook!

Onze penningmeester stuurt alle ouders/verzorgers elk jaar in oktober of november een verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Sinds enkele jaren maken we hiervoor gebruik van ClubCollect, een systeem dat ook veel door sportverenigingen wordt gebruikt voor de contributie. Zelf overmaken op ons rekeningnummer is echter ook mogelijk.

 

Betaaloptie 1, makkelijk betalen via ClubCollect & gespreid betalen

Betalen via ClubCollect heeft vele voordelen waaronder het makkelijk en veilig betalen, automatische incasso, en gespreid betalen.

Ouders ontvangen een e-mail en een SMS met daarin een betaal-link. Via de link is de ouderbijdrage makkelijk en snel over te maken via iDeal of anders. Ook is een machtiging af te geven om de betaling automatisch af te laten schrijven. Het voorgestelde bedrag in de e-mail van ClubCollect is €55,- per leerling per jaar (2019-2020). Het bedrag desgewenst aanpassen is mogelijk, net als gespreid betalen in twee termijnen. Alle ouders ontvangen in eerste instantie een betaalverzoek via ClubCollect.

Betaaloptie 2, zelf overmaken

Overmaken van de ouderbijdrage is ook mogelijk en wel op rekening NL21TRIO0390165670 t.n.v. de Ouderraad Maas en Waal School. Om meer bij te dragen dan het vastgestelde bedrag is dit de beste methode. Bij het overmaken graag  de naam en klas van de kind(eren) vermelden.

 

 

Ook deel uitmaken van de Ouderraad?

De Ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders, om mee te helpen met allerlei evenementen en uitjes. Voor dit schooljaar is de Ouderraad weer bemenst. Als u zich voor volgend schooljaar wilt aanmelden dan kan dat via één van de bestuursleden of door het sturen van een berichtje aan ouderraad@maas-waal.nl. Als u graag een actieve bijdrage wilt leveren dan horen wij dat ook graag!

 

Met hartelijke groeten,

De OR