Onze school

Montessori-onderwijs

De 15e montessorischool Maas en Waal is een openbare school. Met ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 4 onderbouw, 4 middenbouw en 4 bovenbouw klassen. De belangrijkste gegevens staan op de website, uitgebreidere informatie vindt u in de schoolgids en kalender.

Ontwikkeling centraal

 

Bij montessori-onderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal. Als Maas en Waal willen we dat kinderen hun identiteit vormgeven en dat hun zelfbewustzijn, hun wil en hun zelfrespect tot ontwikkeling komen. Als dat gebeurt, kunnen kinderen bewust kiezen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die ze doen.

Leren van elkaar

 

Een ander uitgangspunt van Maria Montessori is dat kinderen van elkaar leren. Zo gaat dat ook in een gezin en in de maatschappij. Jongeren leren van ouderen en andersom. Daarom zijn er op school 3 bouwen, de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. In elke bouw is een leerling één jaar de jongste, één jaar de middelste en één jaar de oudste. Lees meer over het montessori-onderwijs

 

Kosmisch onderwijs

 

Geeft veel ruimte voor het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. Onze school geeft modern onderwijs waarin onderzoekend leren en het gebruik van digitale middelen volop aanwezig zijn. Het kosmisch onderwijs, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur integraal via thema’s worden gegeven.