Kindvolgsysteem

Kanjertraining

We volgen de ontwikkeling van uw kind op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten en eigenaar zijn van hun ontwikkeling, zal de cognitieve ontwikkeling ook optimaal op gang komen.

 

De ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied volgen we met behulp van een observatie lijst. Deze is verbonden met de Kanjertraining die we kinderen geven. Door deze training leren ze hun eigen grenzen duidelijk aangeven en voor zichzelf en anderen op te komen. We hebben een pestprotocol dat hierop aansluit.


De cognitieve ontwikkeling wordt met methode gebonden toetsen en met methode onafhankelijke toetsen gevolgd. Informatie over de toetsgegevens vindt u hier.

Wanneer we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kijken we hoe we het kind het best kunnen ondersteunen. Klik hier als u meer wilt weten over Extra zorg voor uw kind.