voorkant school
 

Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Algemene informatiebijeenkomst op de 15e Montessorischool van Maas en Waal

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u informatie over de school, een rondgang en kunt u vragen stellen. Aanmelden voor deze ochtenden is noodzakelijk en kan via het contactformulier op de website of door een mail te sturen naar info@maas-waal.nl. Het is niet de bedoeling dat kinderen meekomen naar de informatiebijeenkomst. We verwelkomen u dan graag zonder uw kind(eren).


Informatieochtenden:

 

NL: 09:00-10:00

ENG: 10:00-11:00


19 oktober 2023
29 februari 2024
30 mei 2024


Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.   

 

Wat moet u doen voor het aanmelden

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.

 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties: 

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:

www.bboamsterdam.nl

Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een
adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020: 2-11-2023
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2020: 7-3-2023
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2021: 6-6-2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2021: 7-11-2024


Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 

 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
 

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie. 
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; 
 1. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school. 

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst: 

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

De kans bestaat dat wij bij de komend plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

 

Aanmelden en inschrijven 

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:

Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Zij-instroom

Na de vierde verjaardag hebben wij soms ook nog plekjes vrij voor 'zij-instromers': kinderen die op een andere school zijn ingeschreven. Wilt u in aanmerking komen voor zo'n plek op onze school, kunt u een mail sturen naar: info@maas-waal.nl Als wij een plaats beschikbaar hebben krijgt u eerst een gesprek met de directeur en intern begeleider. Met uw toestemming wordt vervolgens informatie opgevraagd bij de huidige school. Hierna besluiten we of uw kind wordt geplaatst.


Intakegesprek en wennen

Als uw kind geplaats is, krijgt u ongeveer 4-6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind een intakegesprek. In de week dat uw kind voor het eerst naar school gaat (de week na de 4e verjaardag) wordt uw kind officieel ingeschreven.