Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten binnen onze school. Samen streven wij naar een kwalitatieve, veilige en fijne school waar het beste uit onze kinderen wordt gehaald.

 

De ouders die in schooljaar 2022-2023 in de MR zitting hebben zijn:

Lucas van Oudheusden (voorzitter)

Maartje Govaert

Sjors van der Zee

 

De leerkrachten die in schooljaar 2022-202 in de MR zitting hebben zijn:

Mirjam de Jong

Lize de Bakker

Sonja Beentjes

 

Log hieronder in voor het beveiligde gedeelte van de website, waar de vergaderdata inclusief agenda en Google Meet links voor het schooljaar 2022-2023 te vinden zijn, alsmede de notulen van voorgaande vergaderingen.

Wachtwoord*