VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie op de Maas en Waal

In onze school is ook een voorschool te vinden: de Voorschool maas en Waal. Een voorschool is een onderdeel van een kinderopvangorganisatie.
Bij ons is dat Dynamo. In de voorschool hebben alle peuters recht op 15 uur voorschoolse educatie. Vooral kinderen met een taalachterstand of met een thuissituatie die enigszins belemmerend is voor hun ontwikkeling biedt de voorschool een programma waardoor de doorgaande lijn naar de basisschool veel geleidelijker verloopt.

 

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij

Stichting Dynamo www.dynamopeuters.nl/maasenwaal