over de school

Ouder

Informatieochtenden voor ouders van nieuwe kleuters:

woensdag 12 april, 9.00-9.30 uur, tijdens Dag van de Voorschool

woensdag 17 mei 2017, 9.00-10.15 uur


De inloop is iedere donderdagochtend!        


               De nieuwsbrief voor mei is online

           

                   Nieuwe schooltijden:

                      ma-vrij: 8.30-11.45 uur en 12.45 - 15.00 uur

                      woe: 8.30 - 12.30 uur

                       

                            De jaarkalender voor schooljaar 2016-2017 

                           

                   

     

Wat een leuke school!

De 15e montessorischool Maas en Waal heeft ruim 300 leerlingen verdeeld over 13 klassen: 4 groepen onderbouw (groep 1 en 2),

1 groep 2-3, 4 groepen middenbouw (groep 3, 4 en 5) en 4 groepen bovenbouw (groep 6, 7 en 8).

Wij zijn een echte montessorischoolschool die werkt volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. En wij zijn ook een moderne school waar onderzoekend leren en het gebruik van digitale middelen niet wordt geschuwd.

De kosmische opvoeding en onderwijs is belangrijk in onze school. In thema's leren de kinderen alles over zichzelf en de wereld om hen heen. 

Daarnaast zijn we trots op ons pedagogisch klimaat en de manier waarop we met passend onderwijs omgaan.


Op de webpagina met informatie m.b.t. aanmelding bij onze school  (http://www.montessorimaasenwaal.nl/over-de-school/aanmelden )vindt u de geplande info-ochtenden voor het huidige schooljaar.

 Nieuws

Week kalender

Jaar project

 Telefoon: 020 6447173

e-mail: info@maas-waal.nl

foto gallery

muurkrant