Ouderbrief Start Schooljaar 2023-2024

- ma 4 sept 2023

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

 

De zomervakantie is bijna voorbij. De afgelopen week hebben wij hard gewerkt om de school weer helemaal startklaar te maken. Zoals dat hoort bij een zomervakantie, gebeurt er altijd een hoop. Kinderen groeien en jullie hebben avonturen beleefd. Maar ook op school is er weer van alles gedaan. De buitenkant van de school is geschilderd en heeft zijn kleurige uitstraling weer terug. Kortom, we gaan voor een frisse start! Maandag 4 september hopen wij jullie dan ook weer uitgerust te verwelkomen.

Een aantal belangrijke onderwerpen wil ik graag expliciet onder jullie aandacht brengen, zodat we soepel het jaar kunnen beginnen.

Schooltijden

Start van de dag

Vanaf 08:15 uur gaat de deur van de school open en mogen de kinderen naar binnen. Om 08:30 uur start de les. Dat betekent dat alle kinderen dan al in de klas moeten zitten. Houden jullie daar rekening mee? Kinderen vinden het vaak zelf ook erg vervelend om te laat te komen en de leerkrachten kunnen in de ochtend dan starten met een voltallige klas. De kinderen van de bovenbouw lopen vanaf het hek zelfstandig naar de klas. De midden- en onderbouwklassen worden naar de buitendeur van de klas of de deur van de school gebracht. Alleen op de eerste dag van school kunnen alle kinderen naar de klas worden gebracht. Dan kunnen jullie zien waar je kind zit en de leerkracht even gedag zeggen. Dit kan tussen 08:15 en 08:30. We starten om 08:30 uur.

Eind van de dag

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 15:00 uur uit en op woensdag op 12:30 uur. De kinderen van de bovenbouw lopen zelfstandig naar het schoolplein. De kinderen van MBB en MBC worden bij het schoolhek opgehaald. De rest van de midden- en onderbouwklassen worden opgehaald bij de buitendeur van de klas.

 

Interne verhuizing klassen OBA en OBD

Klas OBA (Jitske en Sonja) en klas OBD (David en Anneke) zijn gewisseld van lokaal. Dat betekent dat de kinderen van OBA via het onderbouwplein naar hun klas gaan en de kinderen van OBD vinden hun klas aan het grote schoolplein.

Vacature intern begeleider midden- en bovenbouw

Helma heeft ons aan het einde van vorig schooljaar in verband met een verhuizing verlaten. Helaas is het ons nog niet gelukt om de vacature voor intern begeleider midden- en bovenbouw op te vullen. Dit geldt ook voor de kleine klas. Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De komende periode zullen wij met het team kijken hoe wij de taken van de intern begeleider zo goed mogelijk kunnen invullen.

Informatiemiddag woensdag 13 september

Om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde informatie start, nodigen wij jullie graag uit op woensdagmiddag 13 september voor een informatiemoment. Alle klassen zullen twee keer een half uur een korte presentatie geven over het reilen en zeilen in de klas, je kunt vragen stellen, kennismaken en rondkijken. Zowel kinderen als ouders zijn welkom. De eerste ronde is van 13.00-13.30 uur en de tweede ronde is van 13.45-14.15 uur. Zo hopen we dat ouders met meerdere kinderen op school ook in de gelegenheid worden gesteld meerdere klassen te bezoeken.

Inloop

Uiteraard hebben we ook weer een vast inloopmoment in de week. Zoals jullie op het jaarrooster hebben kunnen zien, zal de eerste periode de inloop op dinsdagochtend van 08:15-08:45 uur zijn. Jullie zijn meer dan welkom om op die ochtenden samen met je kind aan het werk te gaan in de klas.

Overblijf

De overblijf is van 11:45 uur tot 12:45 uur. Lydia verkoopt op dinsdag- en donderdagochtend kaarten bij de voordeur. Wanneer kinderen thuis eten, zijn ze weer welkom om 12:40 uur. Tijdens de overblijf is het schoolplein alleen voor de kinderen die op school eten.

 

Verjaardag op school

Neem voor vieren van een verjaardag en het trakteren in de klas even contact op met de leerkracht van uw kind om af te stemmen wanneer het schikt, anders zijn er te veel kinderen die tegelijkertijd hun verjaardag vieren en we hebben graag voldoende aandacht voor alle jarigen. We zien graag kleine gezonde traktaties op school. Sinds vorig schooljaar doen we geen traktaties meer voor de medewerkers van de school. De kinderen gaan de klassen rond met een kaart waar alle medewerkers iets op schrijven.

 

Luizen

We willen u vragen om uw kind voor de eerste dag op school te controleren op luizen. Mocht uw kind luizen (of neten) hebben dan willen wij u vragen uw kind eerst te behandelen voordat uw kind naar school komt. Stel ons daarvan op de hoogte door te bellen met de school: 020-6447173.

 

Gymnastiek onderbouw

De onderbouw heeft 50 minuten gymnastiek van Richard (vakleerkracht) op woensdag. Hiervoor hebben de kinderen gymschoenen nodig, gymkleding is optioneel. De gymschoenen dienen op school te blijven.

 

Gymnastiek midden- en bovenbouw

Hieronder volgen de afspraken en het gymrooster, zodat u kunt zien op welke dag uw kind gym heeft.

Afspraken:

 

  • tas met gymkleding is verplicht, schoenen en deodorant (roller, geen spuitbus. Voor de bovenbouw) zijn gewenst.
  • sieraden, horloges en telefoons mogen niet in de gymzaal en moeten thuis of in het klaslokaal worden gelaten
  • lange haren vast

Maandag Donderdag Woensdag
08:30-09:15 MBA MBD 08:45-10:15 BBD
09:15-10:00 MBB MBC 10:45-12:15 BBC
10:15-11:00 MBC MBB
11:00-11:45 MBD MBA
12:45-14:15 BBB BBAZiekmeldingen


Als uw kind ziek is horen wij dit ook graag. Ziekmeldingen kunt u doen door voor 08:30 uur een mail te sturen aan info@maas-waal.nl of door te bellen met school via 020-6447173. Gedurende dit schooljaar zullen wij gebruik gaan maken van Parro, een oudercommunicatieapp. Hiervoor zullen wij u op een later moment verder informeren.

Tandarts, dokter, etc.

Het komt steeds vaker voor dat kinderen school missen door afspraken met een tandarts, orthodontist, of andere specialisten. Wij willen u vragen deze afspraken zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijd. Mocht het echt niet anders kunnen dan worden wij ook hier graag ruim van tevoren van op de hoogte gebracht. Specialistische afspraken tijdens schooltijd (zoals bijvoorbeeld therapie) kunnen alleen in overleg met school.

Aanvragen verlof

Er worden regelmatig aanvragen gedaan voor verlof. De formulieren zijn hier terug te vinden, maar hangen ook in de hal bij de ingang. Er kunnen zich natuurlijk vervelende of leuke gebeurtenissen voordoen die vragen om het missen van een schooldag. We zijn als school echter aan strenge regels van de leerplicht gebonden. Aanvragen voor verlof moeten acht weken van tevoren worden ingediend. Verlof aanvragen aansluitend aan de zomervakantie kunnen sowieso niet worden goedgekeurd.

Mobiele telefoons, appen, smartwatches

Op school moeten mobiele telefoons volledig uitgeschakeld zijn en niet zichtbaar. Wanneer wij een mobiele telefoon zien, nemen wij deze in. Deze kan dan na schooltijd opgehaald worden door het kind samen met een ouder. Smartwatches mogen enkel als horloge gebruikt worden en de smart functies moeten tijdens school zijn uitgeschakeld. Wij hebben eerder moeten concluderen dat het erg belangrijk is dat ouders met hun kind meekijken. Kinderen moeten nog leren wat de normen en waarden zijn bij appen. Daar hebben ze begeleiding bij nodig. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Uiteraard zullen wij hier in onze lessen aandacht voor hebben en ons inzetten om dit te voorkomen.

Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Wij hebben veel zin in de start van het jaar! Tot maandag!

Met vriendelijke groeten,

Namens het hele team van de Maas en Waal

Liselore Knigge
Directeur 15e montessorischool van Maas en Waal