Schooltijden en regels

Schooltijden

De school opent iedere dag om 8.15 haar deuren. 

 

                                                                                                               lestijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                          8.30-11.45          12.45-15.00

Woensdag                                                                                         8.30-12.30

 

Schoolregels
Om de Maas en Waal voor iedereen een prettige, veilige school te maken hanteren we de volgende regels:
- We lopen rustig door de gangen
- We fluisteren op de gangen
- We houden rechts aan op de trappen
- We nemen alleen gezonde voeding mee naar school
- We laten waardevolle dingen thuis of geven ze aan de leerkracht in bewaring (mobiele telefoon!)
- Als er iets op de grond ligt rapen we het op, ook wanneer we het niet zelf op de grond hebben gegooid.


Omgaan met elkaar
Hier hanteren we de omgangsregels zoals we dat in de Kanjertraining hebben geleerd:
- We vertrouwen elkaar
- Niemand is zielig
- Niemand is de baas
- We lachen niemand uit
- We helpen elkaar